Status prawny

1        Szkoła Podstawowa nr 9 im. Partyzantów Ziemii Kieleckiej w Starachowicach jest szkołą publiczną działającą w oparciu o obowiązujące akty  prawne w szczególności:

  • ustawę z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z zm.)
  • ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97,poz.674 z zm.)
  • aktów wykonawczych do w/w ustaw
  • aktów prawnych organu prowadzącego i organu nadzorującego
  • Statutu Szkoły
  • Zarządzeń Dyrektora Szkoły i regulaminów wewnętrznych

2        Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Starachowice

3        Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyskie  Kurator Oświaty w Kielcach.

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
15
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
48234

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.