Struktura własnościowa i majątek

  1. Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Starachowice i funkcjonuje w oparciu o środki finansowe przekazane przez Gminę.
  2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej Gminy Starachowice zgodnie z zasadami prawa finansowego.
  3. Szkoła gospodaruje nieruchomością zlokalizowaną w Starachowicach przy ul. Oświatowej 5 na podstawie decyzji oddania nieruchomości w trwały zarząd na cele statutowe szkoły.
  4. Prowadzenie szkoły w granicach zwykłego zarządu odbywa się na podstawie pełnomocnictwa  Prezydenta Miasta Starachowice dla dyrektora szkoły.
  5. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.